Zoran Milivojević, dr. med

Zoran Milivojević, dr med. je psihoterapeut s dugogodišnjom praksom u individualnoj, partnerskoj i grupnoj terapiji. Prvi je u Zapadnoj Europi dostigao najviši stupanj međunarodnog supervizora i učitelja Međunarodne udruge za transakcijsku analizu (I.T.A.A.), kao i Europske asocijacije za transakcijsku analizu (EATA). Izabran je za međunarodnog predavača Sveučilišta Sigmund Freud u Beču, supervizor je u Centru za liječenje ovisnosti od zabranjenih droga Psihijatrijske klinike u Ljubljani, počasni član predsjedništva Psihoterapeutskog odjela Srpskog liječničkog udruženja – Društva liječnika Vojvodine i član predsjedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije, stručni direktor instituta Psihopolis u Novom Sadu; predsjednik TA Centra – organizacije transakcijskih analitičara Srbije. Ujedno je autor nekoliko izvrsnih udžbenika i knjiga, od kojih su najvažnije sljedeće: Emocije – Razumijevanje osjećaja u psihoterapiji (slovensko izdanje 2009., tri srpske izdanja, gradivo na više fakulteta.), Formule ljubavi (više srpskih izdanja, hrvatsko izdanje, slovensko izdanje, Noemi, Pivka, 2002, i u novom prijevodu Mladinska knjiga – u pripremi), Igre koje igraju narkomani – Transakciona analiza problematičnog uzimanja droga (Psihopolis, 2007, dva reprinta). Skupa sa slovenskim kolegama je objavio vrlo praktičan i bogato ilustriran priručnik Mala knjiga za velike roditelje (2004), veliki slovenski hit o odgoju djece, u kojem je predstavljen Milivojevićev “mercedes” model, koji roditeljima i odgajateljima pomaže pronaći ravnotežu u odgoju djece. Slovenska verzija knjige je doživjela već tri izdanja, dok je Psihopolis nedavno objavio i drugo srpsko izdanje (2007, 2008), a Znanje iz Zagreba uskoro izdaje hrvatsko izdanje.
Milivojević je koautor u Kecmanovičevom udžbeniku Psihijatrija (1989), Erićevim udžbenicima: Psihoterapija; Psihodinamička psihijatrija i u Seksualne disfunkcije. Međunarodni je predavač na brojnim predavanjima i radionicama, imao je izlaganja na više međunarodnih kongresa, seminara i simpozija većinom u europskim državama, ali i u Kanadi i Australiji.