Tanja Bele

Tanja Bele diplomirala je na Odjelu za biokemiju 2011. godine na Fakultetu za kemiju i kemijsku tehnologiju.  Istraživački rad završila je u Centru za funkcionalnu genomiku i biočipove na Medicinskom fakultetu u Ljubljani, a stekla je laboratorijsko iskustvo na Nacionalnom institutu za biologiju Biotehničkog fakulteta u Ljubljani. Nakon završetka diplomskog studija prihvatila je mjesto mlađeg istraživača i trenutno je dio istraživačke skupine koja djeluje u okviru Međunarodne škole za napredne studije (SISSA) u Trstu. Tamo istražuje molekularne mehanizme koji su uključeni u razvoj neuropatske boli i napadaja migrene.