Sebastijan Domajnko

Sebastijan Domajnko, dr.dent.med je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Ljubljani 2001.godine. Kao stomatolog radi od 2001. godine. Od 2007. godine ima privatnu stomatološku ambulantu u Portorožu. Prije toga je radio u Ljubljani. Član je izvršnog odbora Strukovnog udruženja privatnih liječnika i stomatologa Slovenije. Osim stručnog usavršavanja, zanima ga i proučavanje utjecaja medicine na društvene vrednote i utjecaja društvene klime na smjer razvoja medicine.