Mag. Marko Smolič univ.dipl.ing., MBA

Mag. Marko Smolič univ.dipl.ing., MBA, je dodiplomski studij završio 1996. godine na Sveučilištu u Ljubljani na Fakultetu strojarstva. Magistarski studij je završio na University of Kansas u SAD-u. Na svom profesionalnom putu je vodio različite projekte u domovini i u inozemstvu. Cijelo vrijeme je član različitih međunarodnih organizacija ETSI i UMTS. Objavljeno mu je preko 50 stručnih članaka. Bio je predavač na brojnim konferencijama u domovini i u inozemstvu. Od 2009 godine direktor je Instituta za DNK analize.