Skip to main content

DNK analize prednikov

DNK analiza prednikov po očetovi liniji

DNK analiza prednikov po očetovi liniji (Y-STR)

DNK analiza prednikov po očetovi liniji temelji na dejstvu, da se kromosom Y prenaša od očeta na sina relativno nespremenjen iz generacije v generacijo. Posebni odseki kromosoma Y, ki jih imenujemo kratke tandemske ponovitve (STR – short tandem repeats) se testirajo, zato da se lahko določi Y skupina haplotipov določene osebe, ki razkrije geografski izvor prednikov, kar lahko dokažemo s splošnimi DNK markerji.

Na desni strani je prikazana slika testirane linije po moški strani, ki se deduje po moški strani od očeta na sina.

Ker imajo kromosom Y samo moški, lahko ženska poizve o svojih prednikih po očetovi liniji samo s pomočjo svojega brata, očeta ali kakšnega drugega moškega sorodnika po očetovi liniji, ki se lahko testira.

Katerikoli moški z modro oznako, ki je povezan z modro linijo, lahko naredi DNK test prednikov po očetovi liniji namesto ženske v sivem krogu (slika desno).

Za vsakega posameznika se določi njegov haplotip in podhaplotip. Osnovne vrste haplotipov so prikazane v spodnji grafiki. Grafika z vrisano potjo potovanja prednikov je sestavni del vsake posamezne analize.