Caution: This website uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies. Continue

Sporedni učinci (nuspojavi) kao odziv organizma na lijekove

Svaki od nas na različite se vrste lijekova odaziva različito; ta različitost zavisi od genskih faktora. Rezultati istraživanja ukazuju na to, da ima približno trećina (1/3) stanovništva smanjenu matabolnu kapacitetu na lijekove, koji se presnavljaju putem CYP2C9 oz. CYP2C19, to so lijekovi koji imaju uzak terapeutski spektar učinka. Ako ste jedan od tih, potrebna vam je na vaše konkretno stanje prilagodjena doza lijekova i budno praćenje odazivanje organizma na tijek liječenja. Na taj način moći ćete izbjeći farmakološkom šoku, smanjiti sporedne učinke lijekova i u krajnjoj mjeri trošak za njihovu nabavu. Više...
Prikazujem zapise od 1 do 2 od ukupno 2.

Spremljajte nas: