Caution: This website uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies. Continue
[185] Stortive - DNK test očetovstva [233] Storitve - DNK analiza prednikov [234] Storitve - Forenzična analiza [186] Storitve - DNK analiza sorodstva [276] Storitve - Genetska analiza [190] Kako do analize?
Srodne stranice

Osobna iskaznica

Institut za DNK analize
Mesarska 18 
1000 Ljubljana,

Porezni broj 52973379
Matični broj (OIB) 62723922716


Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana 


Številka računa IBAN: SI56 0510 0801 3532 947

SWIFT oz. BIC Abanka Vipa d.d.: ABANSI2X 


Nadležna osoba Mag. Marko Smolič univ.dipl.ing, MBA


Spremljajte nas: