Caution: This website uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies. Continue

DNK analiza predaka – detaljno

DNK analiza predaka po majčinoj i očevoj liniji

DNK analiza predaka po majčinoj i očevoj liniji uključuje potpun pregled vaših predaka i njihov izvor. Napomenuta usluga uključuje pojedine testove po majčinoj i očevoj liniji.

DNK analiza po majčinoj liniji

DNK analiza predaka temelji se na činjenici da se mitohondrijska DNK prenosi od majke na dijete relativno nepromijenjena kroz generacije. Naša mitohondrijska DNK sadrži markere koji nas dovedu do naših povijesnih predaka i utvrdi gdje su se naselili u proteklim tisućljećima. Rezultat DNK testa po majčinoj liniji je izražen u haplogrupama – genetskim skupinama ljudi koji imaju jednak niz DNK markera i koji nas dovedu do određenih geografskih područja kao što pokazuje donja skica.

Postoje tri područja u našoj mtDNK koje možemo testirati:
  • HVRI – testiranje te regije je običajno dosta da odredimo haplogrupu određene osobe.
  • HVRII i HVRIII – testiranje tih dviju regija nam detaljnije odredi pripadnost određenoj haplogrupi u slučaju da HVRI ne da zadovoljavajućih rezultata; a pored toga i razdijeli haplogrupu u podgrupe koje zovemo ''sub-clades''.

Naše testiranje uključuje sve tri regije.

DNK analiza predaka po očevoj liniji

DNK analiza po očevoj liniji temelji na faktu da se kromosom Y prenosi od oca na dijete relativno nepromijenjen iz generacije u generaciju. Posebni odsjeci kromosoma Y koje zovemo kratka tandemska ponavljanja (STRs – short tandem repeats), pregledaju se zato da se može odrediti Y haplogrupa određene osobe koja otkrije geografski izvor predaka što možemo dokazati sa općim DNK markerima.

Jer kromosom Y imaju samo muškarci, žena može saznati o svojim precima po očevoj liniji samo pomoću svojeg brata, oca ili nekog drugog muškog rođaka koji se može testirati.

Bilo koji muškarac sa plavom oznakom koji je povezan sa plavom linijom može napraviti DNK test predaka po očevoj liniju umjesto žene u plavom krugu.


Uzimanje uzorka DNK na osnovu sline
Uzimanje uzorka DNK na osnovu sline možemo napraviti sami jednostavno bezbolno sa upotrebom štapića koji su slični pamučnim štapićima, ali su obloženi sa posebnim materijalom zvanim Dacron®. Obložen dio štapića trljamo po unutrašnjoj strani lica osobe koju želimo testirati. Na taj način se stanice prime na materijal štapića koje potom stavimo u odgovarajuću papirnatu omotnicu (štapiće Ne stavljamo u plastičnu vreću). Posebni materijal Dacron® koji se upotrebljava za testiranje omogućuje kvalitetan prijenos i ekstrakciju uzorka DNK za analizu.

Za potpun postupak narudžbe i uzimanja uzoraka kliknite tu. Ako trebate bilo koju informaciju ili savjet, opišite nam svoj slučaj na e-poštu info@dnktest.net ili nas pozovite na +385 99 806 24 03 i rado ćemo vam pomoći.
Spremljajte nas: